O nás

Asanační podnik vznikl jako nástupce kafilerie v Havlíčkově Brodě fungující již od roku 1947, který již přestal vyhovovat kapacitou, technickým vybavením, ale i nevhodným umístěním v blízkosti nemocnice v Havlíčkově Brodě. Proto se začala budovat nová firma u obce Věž. Tato byla uvedena do provozu v roce 1976, slouží tedy již téměř půl století. Během těchto let činnosti bylo v provozu vyměněno veškeré technické zařízení. Nyní podnik disponuje technologiemi zcela odpovídajícími úrovni požadované v zemích Evropské unie. Firma při zpracování vedlejších živočišných produktů používá nejmodernější technologie, a to včetně zařízení na likvidaci pachů a čištění odpadních vod.

Asanační podnik zajišťuje sběr, svoz a neškodné odstraňování vedlejších živočišných produktů, tedy nepoživatelných zbytků z jatek a výroben a uhynulých zvířat. Svojí činností zajišťuje ochranu území České republiky před vznikem a šířením nákaz, ochranu životního prostředí a zhodnocení vedlejších živočišných produktů, ze kterých je vyráběna masokostní moučka, živočišný tuk a těženy kůže.

Celková zpracovatelská kapacita je 340tun vedlejších živočišných produktů denně, která převyšuje celkové zpracovávané denní množství. Všechny vedlejší živočišné produkty jsou díky tomu okamžitě po přivezení zpracovány. Disponujeme tedy i rezervou pro případ potřeby jednorázového zpracování většího množství.

Naše společnost má pravomocné integrované povolení (IPPC) vydané Krajským úřadem kraje Vysočina a vypracovaný a schválený postup kontroly kritických bodů HACCP. Od roku 2013 je firma A S A P s.r.o. pravidelně úspěšně auditována na požadavky standardu GMP+B1, v roce 2016 byl proveden certifikační audit na GMP+B1&B4, který byl v roce 2022 úspěšně obhájen. Od roku 2016 je společnost certifikována na ISCC EU a od roku 2020 auditována na INS.